Tenisový klub je občanské sdružení občanů zajímajících se o sportovní vyžití, vedení mládeže ke sportu a pořádání kulturních a jiných společenských aktivit.
Činnost klubu aktuálně obnáší údržbu a zvelebování tenisového areálu, pravidelné hraní, pořádání tenisových turnajů, provoz tenisové školy pro mládež, poskytování tenisových kurtů veřejnosti.
V oblasti společenské pořádají členové za pomoci příznivců a dunajovských vinařů každoroční Letní slavnosti vína - https://www.youtube.com/watch?v=oIqVC-4A1fQ. Další ročník bude probíhat dne
4.8. 2018. Tímto vyzýváme místní i přespolní vinaře, kteří mají zájem o vystavení svých vzorků vína, můžete nás kontaktovat - viz "kontakty"  (vzorky vína jsou katalogizované bez hodnocení).
f